GesaThailand.com
University | Language School | College | Our Service | Contact Us

ผู้เขียน หัวข้อ: การยื่นขอวีซ่านักเรียน  (อ่าน 3287 ครั้ง)

P' Pui

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 26
  • ดูรายละเอียด
การยื่นขอวีซ่านักเรียน
« เมื่อ: ธันวาคม 08, 2010, 03:42:24 pm »
การยื่นขอวีซ่านักเรียน

นักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับในการเข้าศึกษา ในหลักสูตรที่จดทะเบียนและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาฯ ของสหราชอาณาจักร  จะต้องยื่นแบบคำร้องขอวีซ่า เพื่อการเข้าประเทศที่ถูกต้อง ซึ่งรายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง สามารถตรวจสอบได้จาก www.dfes.gov.uk/providersregister ผู้ขอวีซ่านักเรียนและผู้ติดตาม จะต้องทำการนัดหมาย วันเวลาเพื่อการยื่นเอกสาร และต้องกรอกแบบคำขอออนไลน์เท่านั้น


คุณสมบัติของนักเรียน/นักศึกษาที่จะยื่นขอวีซ่า จะต้องเข้าศึกษาใน

 • หลักสูตรระดับปริญญาแบบเต็มเวลาที่ได้รับการรับรอง หรือ
 • หลักสูตรที่เปิดสอนในช่วงระหว่างสัปดาห์ ที่มีการเข้าชั้นเรียนอย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
 • หลักสูตรแบบเต็มเวลาที่โรงเรียนเอกชนแบบชำระค่าเล่าเรียน

และจะต้อง

 • สามารถชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของท่านและ ช่วยเหลือตัวท่านเองและผู้ติดตาม และพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษได้โดยไม่จำเป็นต้องทำงาน หรือต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ และ
 • ตั้งใจที่จะออกจากประเทศอังกฤษเมื่อท่านศึกษาสำเร็จ


ระบบ Tier 4 Points Based System

ตั้งแต่  31 มีนาคม 2009 เป็นต้นไป  นักเรียน นักศึกษา ที่จะยื่นขอวีซ่าเพื่อไป ศึกษาในสหราชอาณาจักร จะต้องเข้าสู่การยื่นคำร้องขอวีซ่าในระบบใหม่ที่เรียกว่า Tier 4 Points Based System
ภายใต้ระบบใหม่นี้ นักศึกษาจะต้องแสดงหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็น Tier 4 Sponsor จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร รวมทั้งหลักฐานแสดงสถานภาพทางการเงินที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในขณะเรียน นักเรียนต่างชาติที่ได้รับอนุมัติวีซ่า จะสามารถทำงานพิเศษ (Part-time) ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระหว่างเปิดภาคเรียน  ข้อดีของระบบนี้ คือการที่สถาบันต้องมีใบอนุญาติพิเศษนี้จะทำให้ผู้ที่เข้าไปศึกษามั่นใจได้ว่า สถานศึกษาที่เลือกจะเข้าไปศึกษานั้น มีมาตรฐานและได้รับการรับรองแล้ว

Points Based System (PBS) เป็นระบบการพิจารณาประกอบการขอวีซ่า โดยดูจากการให้คะแนนใน 2 หัวข้อเงื่อนไข ซึ่งรวมแล้วจะต้องได้ 40 คะแนน จึงจะสามารถขอวีซ่าได้ วีซ่านักเรียนในระบบ tier 4  มี 2 ประเภท คือ

 • Adult student ( หรือ general student) สำหรับนักเรียนที่จะศึกษาระดับหลังจบมัธยม
 • Child student  สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 16 ปี

โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนใน 2 หัวข้อ ดังนี้

 • 30 คะแนน จากเอกสาร Confirmation of Acceptance for Studies หรือ CAS ซึ่งเป็นเอกสารที่สถาบันออกให้ โดย CAS จะเป็นรหัสอิเลคโทรนิกส์จำเพาะที่มีข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา อาทิเช่นข้อมูลของสถาบันการศึกษา วันเริ่มเรียน ระยะเวลาเรียน ตลอดจนเอกสารที่ใช้ในการยื่นสมัครเรียนของแต่ละคน
 • 10 คะแนน เป็นเรื่องหลักฐานการเงิน โดยได้จากเอกสารจากธนาคาร หรือหนังสือรับรองว่ามีจำนวนตัวเลขเงินฝากที่เพียงพอสำหรับค่าเทอม และค่าใช้จ่ายรายเดือนตามที่กำหนด เอกสารแสดงเทียบเป็นเงินสกุลอังกฤษ (ปอนด์) และในวันยื่นขอวีซ่าจะต้องมีเงินอยู่ในบัญชีมาไม่ต่ำกว่า 28 วัน และใช้หนังสือของทางธนาคารนั้นขอวีซ่าภายใน 1 เดือน


นักเรียนที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้ระบบ Points Based System
 • Prospective Students เป็นวีซ่านักเรียนแบบระยะสั้น เพื่อเข้ามาเตรียมการและตัดสินใจเรื่องการเรียน
 • Student Visitors เป็นวีซ่านักเรียนที่เข้ามาศึกษาระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ประสงค์จะทำงานในระหว่างเรียน และไม่คิดจะขอต่ออายุวีซ่าระหว่างการพำนักในสหราชอาณาจักร
 • Child Visitors สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และเข้ามาเรียนในหลักสูตรระยะสั้นและท่องเที่ยวด้วย ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PBSได้ที่ www.bia.homeoffice.gov.uk
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 08, 2010, 04:12:20 pm โดย pui »